َشبکه های واسط

بررسی اجمالی شبکه‌های واسط ادموب (AdMob mediation) – قسمت اول

بررسی اجمالی شبکه‌های واسط ادموب (AdMob mediation) – قسمت اول

درآمدزایی - ‏ ۰۶ شهریور ۱۳۹۹

شبکه‌های واسط ادموب (Admob mediation) چیست؟ شبکه‌های واسط یکی از ویژگی‌های ادموب است که به شما کمک می‌کند تا کلیه منابع تبلیغاتی را که از آنها برای ارائه تبلیغات به اپلیکیشن‌های شما استفاده می‌شود، مدیریت کنید. با استفاده از این ف ...