قوانین گوگل پلی

قوانین گوگل پلی برای انتشار برنامه‌ها- قسمت دوم

قوانین گوگل پلی برای انتشار برنامه‌ها- قسمت دوم

عمومی - ‏ ۲۳ آبان ۱۳۹۹

در بخش قبلی این مقاله به سیاست‌ها و قوانین گوگل پلی برای انتشار برنامه‌ها از جمله (در معرض خطر قرارگرفتن سلامت روحی و جسمی کودکان، محتوای نامناسب، محتوای جنسی یا فحش جنسی، گفتارهای تنفرآمیز و ستیزگرایانه، خشونت، محتوای تروریستی، ر ...

قوانین گوگل پلی برای انتشار برنامه‌ها – قسمت اول

قوانین گوگل پلی برای انتشار برنامه‌ها – قسمت اول

عمومی - ‏ ۲۲ آبان ۱۳۹۹

در این سلسله مقالات به سیاست‌ها و قوانین گوگل پلی برای انتشار برنامه‌ها می‌پردازیم. این قوانین، تضمین می‌کنند که ابتکاری‌ترین و قابل اعتمادترین برنامه‌های جهان از طریق گوگل‌ پلی (Google Play) به بیش از یک میلیارد نفر، ارائه شود. ب ...