سوالات متداول :

آیا امکان انتقال یک اپلیکیشن از یک پنل چشمک به پنل کاربر دیگری در چشمک وجود دارد؟


بله. شما از طریق پنل چشمک و در بخش تنظیمات می‌توانید نسبت به انتقال یک یا چند اپلیکیشن خود اقدام کنید.

(Visited 9 times, 1 visits today)