پروژه نمونه

ابتدا برای شروع پروژه زیر را دانلود کنید (این مثال با SDK سری 28  آماده شده است )

پروژه نمونه چشمک

 

داخل این فایل فشرده، دو پوشه به نام های

  • external_libs (کتابخانه ها)
  • Cheshmak_3_0_3 (پروژه اصلی)

وجود دارد، که باید به ترتیب import کنید.

بعد از این کار نیاز هست که دو مرتبه، همین کار را برای پوشه Cheshmak_3_0_3 که پروژه نمونه جهت استفاده از چشمک می باشد، تکرار کنید.

در نهایت از منوی Project، گزینه Build-All را کلیک کنید. 

نکته: ممکن است لازم باشد که ادرس وابستگی پروژه نمونه خود را تصحیح کنید.

appKey برنامه خود را از پنل چشمک، منوی مدیریت برنامه ها پیدا کرده و جایگزین کنید.