نصب چشمک در phonegap

۱. افزودن کتابخانه چشمک

ابتدا جهت استفاده از پلاگین چشمک ، باید پروژه PhoneGap را بسازید و در آن پلتفرم اندروید را اضافه کنید .

راهنمای زیر نحوه ساختن پروژه PhoneGap می باشد :

​
phonegap create myApp --id "org.myapp.sample" --name "appSample"

phonegap build android
 

جهت اضافه کردن پلاگین چشمک شما کافی است به فولدر برنامه وارد شوید و دستور زیر را در آنجا وارد کنید

​
phonegap plugin add cheshmak-cordova-plugin
 

۲. اضافه کردن APP_KEY

جهت اضافه کردن App key برنامه فایل config.xml را باز کرده و قبل از بسته شدن تگ ‘’ مقدار زیر را وارد کنید

​
<preference name="AppKey" value="INSERT_YOUR_APPKEY" />
 

افزودن تگ

جهت دسته بندی کاربران در هنگام ارسال پوش میتوانید از تگ ها استفاده کنید .به این صورت که به مجموعه ای از کاربران مثلا دارای موقعیت مکانی یکسال یک تگ را اختصاص داده و در هنگام ارسال پوش در قسمت فیلترها میتوانید تگ مورد نظر را انتخاب کرده و پوش برای همان کاربران ارسال میشود.

​
window.cheshmak.addTag("TagName");

//for deleting tag use bellow codes
window.cheshmak.deleteTag("TagName");
window.cheshmak.deleteAllTags();
 

دریافت اطلاعات در هنگام دریافت پوش

رای دریافت اطلاعات ارسالی همراه پوش نوتیفیکیشن لازم است کد زیر را در ابتدای شروع برنامه قرار دهید:

​
window.cheshmak.getData(successCallback);
function successCallback(data) {
  if (data!==undefined) {
  console.log(data);
  }
}
 

به صورت مثال :

​
 document.addEventListener("deviceready", function () {
  window.cheshmak.getData(successCallback);
  }, false);

 function successCallback(data) {
 if (data!==undefined) {
  console.log(data);
 }
}