نحوه اضافه کردن پلاگین چشمک

ابتدا جهت استفاده از پلاگین چشمک ، باید پروژه ionic را بسازید و در آن پلتفرم اندروید را اضافه کنید .

راهنمای زیر نحوه ساختن پروژه کوردوا می باشد :

​
ionic start --v2 myApp blank
ionic platform add android
 

جهت اضافه کردن پلاگین چشمک شما کافی است به فولدر برنامه وارد شوید و دستور زیر را در آنجا وارد کنید

​
phonegap plugin add cheshmak-cordova-plugin
 

جهت اضافه کردن App key برنامه فایل config.xml را باز کرده و قبل از بسته شدن تگ ‘<widget/>’ مقدار زیر را وارد کنید

​
<preference name="AppKey" value="INSERT_YOUR_APPKEY" />
 

تگ کردن کاربران

جهت دسته بندی کاربران در هنگام ارسال پوش میتوانید از تگ ها استفاده کنید .به این صورت که به مجموعه ای از کاربران مثلا دارای موقعیت مکانی یکسال یک تگ را اختصاص داده و در هنگام ارسال پوش در قسمت فیلترها میتوانید تگ مورد نظر را انتخاب کرده و پوش برای همان کاربران ارسال میشود.

​
window.cheshmak.addTag("TagName");

//for deleting tag use bellow codes
window.cheshmak.deleteTag("TagName");
window.cheshmak.deleteAllTags();
 

دریافت اطلاعات در هنگام دریافت پوش

رای دریافت اطلاعات ارسالی همراه پوش نوتیفیکیشن لازم است کد زیر را در ابتدای شروع برنامه قرار دهید:

​
window.cheshmak.getData(successCallback);
function successCallback(data) {
  if (data!==undefined) {
  console.log(data);
  }
}
 

به صورت مثال :

​
 document.addEventListener("deviceready", function () {
  window.cheshmak.getData(successCallback);
  }, false);

 function successCallback(data) {
 if (data!==undefined) {
  console.log(data);
 }
}
 

ارسال آپدیت به روزرسانی

درصورتی که نیاز به استفاده از امکان ارسال آپدیت به روز رسانی دارید دسترسی زیر را به اپ خود بدهید:

android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE