پروژه نمونه

لود کتابخانه ها

import {CheshmakReact,CheshmakAdsReact,CheshmakBanner} from 'cheshmak-react-native-plugin';

تبلیغات تستی

تبلیغات تستی برای نمایش تبلیغات در حالت تستی می باشد.به منظور این که مطمئن شوید تمامی تنظیمات را به درستی انجام داده اید. این فراخوانی باعث شده تا تبلیغات تستی به شما نمایش داده شود. مطمئن شوید که قبل از انتشار نهایی اپلیکیشن خود این کد را حذف کنید چرا که درآمدی کسب نخواهید کرد.

CheshmakAdsReact.setTestMode();

تبلیغات بینابینی(interstitial)

تبلیغات بینابینی نوعی از تبلیغات بوده که در حین کارکردن کاربران با اپلیکیشن به صورت تمام صفحه نمایش داده می شود و کاربر حق انتخاب این که روی تبلیغ کلیک کند یا به برنامه برگردد، را دارد. این نوع تبلیغ را می توان در مکان هایی مانند کلیک کاربر روی یک دکمه، نمایش بدهید. قبل استفاده از این تبلیغات باید کد راه اندازی را صدا بزنید:

CheshmakAdsReact.initAds();

تابع زیر در صورتی که تبلیغ موجود باشد، آن را نشان میدهد.

CheshmakAdsReact.showInterstitialAd();

 سعی کنید در صورتی که تبلیغ بینابینی به کاربر نشان دادید، بلافاصله دوباره نشان ندهید و تعداد دفعات نمایش آن را کم کنید. همچنین مطمئن شوید بلافاصله بعد از شروع برنامه تابع نمایش تبلیغات را صدا نزنید. 

نمونه‌ای از تبلیغ بینابینی که تبلیغ یک اپلیکیشن در گوگل پلی می‌باشد در شکل زیر آمده است:

دریافت رویداد در تبلیغات بینابینی

در زمان استفاده از تبلیغات بینابینی، می توانید به رویداد های زیر  دسترسی داشته باشید:

  • onAdLoaded زمانی که تبلیغ از سرور دریافت شده و آماده نمایش می‌باشد.
  • onAdOpened زمانی که تبلیغ بینابینی به صورت تمام صفحه نمایش داده شده می‌شود.
  • onAdFailedToLoad زمانی که تبلیغ بینابینی وجود نداشته یا خطایی در نمایش آن ایجاد شده است.
  • onAdClosed زمانی که کاربر بر روی دکمه بسته شدن تبلیغ، کلیک کند.

نمونه کد دریافت رخداد ها:

import { DeviceEventEmitter} from 'react-native';

DeviceEventEmitter.addListener(
	'interstitial_ads',
	(event) => {
	  const {message} = event;
	  if (message) {
		this.setState({eventInterstitial: message})
	  }
	});

تبلیغات بنری

تبلیغات بنری تبلیغاتی هستند که یک فضای مستطیلی شکل را اشغال کرده و معمولا از نوع عکس یا متن می‌باشند. این نوع تبلیغات در صفحه نمایش مانده، تا زمانی که کاربر از آن صفحه برود. به منظور فعال سازی  کافی است تا کامپوننت زیر را در تابع Render قرار دهید:

 <CheshmakBanner adSize="SMART_BANNER" />

نیاز به تنظیمات بیشتری نبوده و تمامی رویداد های نمایش و کلیک به صورت اتوماتیک ثبت خواهند شد. شما می توانید بنر را در هر کجا که مایل هستید به نمایش بگذارید.

تنظیم اندازه تبلیغات بنری

در تبلیغات بنری اندازه‌های متفاوتی پشتیبانی می‌شود. این اندازه از طریق adSize در CheshmakBannerAd تعیین می‌شود. مقادیر قابل قبول در این خصیصه به صورت زیر معرفی می‌شوند:

مقدار  اندازه (واحد dp) فعال بودن در چه دستگاهی
BANNER 50×320 هم موبایل و هم تبلت
LARGE_BANNER 100×320 هم موبایل و هم تبلت  
MEDIUM_RECTANGLE 250×300 هم موبایل و هم تبلت  
FULL_BANNER 60×468 فقط تبلت
LEADERBOARD 90×728 فقط تبلت
SMART_BANNER screen width x 32|50|90  هم موبایل و هم تبلت  

پیشنهاد ما استفاده از SMART_BANNER می‌باشد چرا که در این اندازه نوع دستگاه شناسایی شده و تبلیغات متناسب با اندازه صفحه نمایش کاربر نمایش داده می‌شود.

 

 

نمونه ای از این تبلیغ را در شکل زیر مشاهده می‌کنید: