تنظیمات تبلیغات

پروژه نمونه:

Cordova_9_Ads_example

تبلیغات تستی

تبلیغات تستی برای نمایش تبلیغات در حالت تستی می باشد.به منظور این که مطمئن شوید تمامی تنظیمات را به درستی انجام داده اید. این فراخوانی باعث شده تا تبلیغات تستی به شما نمایش داده شود. مطمئن شوید که قبل از انتشار نهایی اپلیکیشن خود این کد را حذف کنید چرا که درآمدی کسب نخواهید کرد.

برای فعال کردن تبلیغات در حالت  تستی، کد زیر را به فایل config.xml اضافه کنید. فقط به یاد داشته باشید قبل از انتشار نهایی اپ خود، این خط را حذف کنید.

 

<preference name="adsTestMode" value="true" />

غیر فعال کردن تبلیغات

پیشنهاد می‌کنیم در صورتی که کاربران ویژه‌ای دارید، تبلیغات را برای آن‌ها غیر فعال کنید. این کار به افزایش رضایت کاربران شما منتهی خواهد شد. به این منظور کافی است برای این دسته از افراد کد زیر را در برنامه خود فراخوانی کنید:

window.cheshmak.disableAdvertises(); 

در صورتی که بخواهید برای آن فرد دوباره تبلیغ را فعال کنید کافی است تا کد زیر را فراخوانی کنید:

​window.cheshmak.enableAdvertises();

تبلیغات بینابینی(interstitial)

تبلیغات بینابینی نوعی از تبلیغات بوده که در حین کار کردن کاربران با اپلیکیشن به صورت تمام صفحه نمایش داده می شود و کاربر حق انتخاب این که روی تبلیغ کلیک کند یا به برنامه برگردد، را دارد. این نوع تبلیغ را می توان در مکان هایی مانند کلیک کاربر روی یک دکمه، نمایش بدهید.

window.cheshmak.showInterstitialAds();

 سعی کنید در صورتی که تبلیغ بینابینی به کاربر نشان دادید، بلافاصله دوباره نشان ندهید و تعداد دفعات نمایش آن را کم کنید. همچنین مطمئن شوید بلافاصله بعد از شروع برنامه تابع نمایش تبلیغات را صدا نزنید. 

نمونه‌ای از تبلیغ بینابینی که تبلیغ یک اپلیکیشن در گوگل پلی می‌باشد در شکل زیر آمده است:

دریافت رویداد در تبلیغات بینابینی

در زمان استفاده از تبلیغات بینابینی، می توانید به رویداد های زیر  دسترسی داشته باشید:

 • onAdLoaded زمانی که تبلیغ از سرور دریافت شده و آماده نمایش می‌باشد.
 • onAdOpened زمانی که تبلیغ بینابینی به صورت تمام صفحه نمایش داده شده می‌شود.
 • onAdFailedToLoad زمانی که تبلیغ بینابینی وجود نداشته یا خطایی در نمایش آن ایجاد شده است.
 • onAdClicked زمانی که کاربر بر روی تبلیغ کلیک کند.

نمونه کد دریافت رخداد ها:

​function showInterstitialAds(element) {
  window.cheshmak.showInterstitialAds();

  window.cheshmak.getInterstitialEvents(getInterstitialEvents);
}
function getInterstitialEvents(event) {
  if (event!==undefined) {
    console.log("index.js(log) :" + event);
  }
}