چشمک پلاس(شبکه تبلیغاتی چشمک)

با استفاده از چشمک پلاس(شبکه تبلیغاتی چشمک) می‌توانید درآمد خود را  افزایش دهید. چشمک با استفاده از الگوریتم های خود از بهترین ارائه دهنده، تبلیغ را دریافت و در دستگاه اندروید نمایش می دهد. با این روش درآمد دلاری شما افزایش پیدا می کند.

نصب چشمک پلاس

توجه: قبل از شروع تبلیغات نیاز است که چشمک را مطابق این لینک به پروژه خود اضافه نمایید.

دانلود پروژه نمونه چشمک پلاس

دقت کنید که حتما کتابخانه های FirebaseAdMob و b4aCheshmakPlus را اضافه کرده باشید.

تبلیغات بنری

تبلیغات بنری تبلیغاتی هستند که یک فضای مستطیلی شکل را اشغال کرده و معمولا از نوع عکس یا متن می‌باشند. این نوع تبلیغات در صفحه نمایش مانده، تا زمانی که کاربر از آن صفحه برود. به منظور فعال سازی  کافی است تا کد زیر را قرار دهید

Sub Globals
	Dim BannerAd As CheshmakBannerAds
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	BannerAd.Initialize
	Activity.AddView(BannerAd, 0, 0, -1, 50dip)
End Sub

نیاز به تنظیمات بیشتری نبوده و تمامی رویداد های نمایش و کلیک به صورت اتوماتیک ثبت خواهند شد. شما می توانید بنر را در هر کجا که مایل هستید به نمایش بگذارید.

نمونه ای از این تبلیغ را در شکل زیر مشاهده می‌کنید:

رویداد ها

در صورتی که مایل به دریافت ایونت های تبلیغات هستید، توابع زیر را به کد خود اضافه کنید

on_loaded تبلیغ از سرور دریافت شده و آماده نمایش هست

on_failed  خطایی در دریافت تبلیغ رخداده است

on_opened کاربر بر روی بنر کلیک کرده است

 

Sub cheshmak_banner_on_loaded
	Log("B4A banner ad loaded")
End Sub

Sub cheshmak_banner_on_failed
	Log("B4A ad cheshmak_banner_on_failed")
End Sub

Sub cheshmak_banner_on_opened
	Log("B4A ad cheshmak_banner_on_opened")
End Sub

تبلیغات بنر مربعی (MREC)

تبلیغاتی هستند که یک فضای مربعی شکل را اشغال کرده و معمولا از نوع عکس یا متن می‌باشند. این نوع از تبلیغات در صفحه نمایش مانده تا زمانی که کاربر از آن صفحه برود.

طبق آمار این نوع تبلیغ درآمد شما را به صورت چشم گیری افزایش می دهد و پیشنهاد چشمک استفاده شما از این نوع تبلیغ می باشد.

دانلود پروژه نمونه MREC

Sub Globals
	Dim MredAd As CheshmakMrecAds
End Sub
Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
	MredAd.Initialize
	Dim height As Int = MredAd.getAdHeight
	Activity.AddView(MredAd, 0, 0 , -1, height * 1dip)
End Sub

تبلیغات بینابینی(interstitial)

تبلیغات بینابینی نوعی از تبلیغات بوده که در حین کار کردن کاربران با اپلیکیشن به صورت تمام صفحه نمایش داده می شود و کاربر حق انتخاب این که روی تبلیغ کلیک کند یا به برنامه برگردد، را دارد. این نوع تبلیغ را می توان در مکان هایی مانند کلیک روی یک دکمه مهم یا هنگامی که کاربر از یک اکتیویتی به اکتیویتی دیگر می رود نشان داد.

به منظور نمایش این آگهی ابتدا متد Initialize را صدا زده و از کد زیر استفاده می کنید

Sub Globals
	Dim interstitialAds As cheshmakInterstitialAds
End Sub

interstitialAds.Initialize
'...
If interstitialAds.isLoaded Then
	interstitialAds.show
End If	

تبلیغات بینابینی دارای میزان درآمد بیشتری نسبت به بنری می‌باشد. در عین حال سعی کنید در صورتی که تبلیغ بینابینی به کاربر نشان دادید بلافاصله دوباره نشان ندهید و تعداد دفعات نمایش آن را کم کنید.همچنین مطمئن شوید interstitialAds.Initialize و صدا زدن تابع show در آن با کمی فاصله صورت می‌گیرد. در صورتی که بلافاصله تابع show را فراخوانی کنید تبلیغی نمایش داده نخواهد شد.

نمونه‌ای از تبلیغ بینابینی که تبلیغ یک اپلیکیشن در گوگل پلی می‌باشد در شکل زیر آمده است:

رویداد ها

در صورتی که مایل به دریافت ایونت های تبلیغات هستید، توابع زیر را به کد خود اضافه کنید

on_loaded تبلیغ از سرور دریافت شده و آماده نمایش هست

on_failed  خطایی در دریافت تبلیغ رخداده است

on_opened تبلیغ نمایش داده شده است.

on_clicked کاربر بر روی تبلیغ کلیک کرده است.

Sub cheshmak_interstitial_on_loaded
	Log("B4A interstitial ad loaded")
End Sub

Sub cheshmak_interstitial_on_failed
	Log("B4A ad cheshmak_interstitial_on_failed")
End Sub

Sub cheshmak_interstitial_on_opened
	Log("B4A ad cheshmak_interstitial_on_opened")
End Sub

Sub cheshmak_interstitial_on_clicked
	Log("B4A ad cheshmak_interstitial_click")
End Sub

تبلیغات جایزه‌ای(rewarded)

تبلیغات جایزه‌ای نوعی از تبلیغات بوده که در ازای دیدن یک ویدیو توسط کاربر، امتیازی درون برنامه به کاربر داده می‌شود. این نوع تبلیغ را می توان در مکان هایی مانند گرفتن امتیاز اضافی یا رد کردن یک مرحله بدون بازی کردن آن نشان داد.

نکته‌ای که در این نوع تبلیغات بسیار مهم می‌باشد این است که دیدن این ویدیو الزاما باید با رضایت کاربر باشد و هیچ اجباری به دیدن آن نباید وجود داشته باشد.

به منظور نمایش این آگهی ابتدا متد Initialize را صدا زده و از کد زیر استفاده می کنید

Sub Globals
	Dim rewardedAds As cheshmakRewardedAds
End Sub

rewardedAds.Initialize
'...
If rewardedAds.isLoaded Then
	rewardedAds.show
End If	

مطمئن شوید فراخوانی Initialize و صدا زدن تابع show با کمی فاصله صورت می‌گیرد. در صورتی که بلافاصله تابع show را فراخوانی کنید تبلیغی نمایش داده نخواهد شد.

 

رویداد ها

در صورتی که مایل به دریافت ایونت های تبلیغات هستید، توابع زیر را به کد خود اضافه کنید

on_loaded تبلیغ از سرور دریافت شده و آماده نمایش هست

on_failed  خطایی در دریافت تبلیغ رخداده است

on_opened تبلیغ نمایش داده شده است.

on_reward به ویدیو  امتیاز تعلق گرفته است. برای مثال در یک بازی بعد از فراخوانی این رخداد، می توانید به کاربر خود سکه بدهید.

Sub cheshmak_rewarded_on_loaded
	Log("B4A rewarded ad loaded")
End Sub

Sub cheshmak_rewarded_on_failed
	Log("B4A ad cheshmak_rewarded_on_failed")
End Sub

Sub cheshmak_rewarded_on_opened
	Log("B4A ad cheshmak_rewarded_on_opened")
End Sub


Sub cheshmak_rewarded_on_reward
	Log("B4A ad cheshmak_rewarded_on_reward")
End Sub

نمایش تبلیغ تستی

با ابجکت  CheshmakAds می توانید توابع کمکی تبلیغات را فراخوانی کنید

Dim myCheshmakAds As CheshmakAds

به منظور این که مطمئن شوید تمامی تنظیمات را به درستی انجام داده اید تابع زیر را فراخوانی کنید

myCheshmakAds.setTestMode 

این کد باعث شده تا تبلیغات تستی به شما نمایش داده شود. مطمئن شوید که قبل از انتشار نهایی اپلیکیشن خود این کد را حذف کنید.

نکته: ممکن است در حالت Test موارد اعمال محدودیت سنی رعایت نشده باشد اما ما در زمان انتشار برنامه شما تمام دکمه های اعمال محدودیت سنی را فعال می کنیم.

انتشار اپلیکیشن خود

حال که تبلیغات را در اپلیکیشن خود فعال کرده اید کافی است تا اپلیکیشن خود را بیلد گرفته و منتشر کنید. حتما از قبل از انتشار نهایی تابع myCheshmakAds.setTestMode را، از کد خود حذف کنید.