اطلاعات پایه - چشمک

اطلاعات پایه

مزایای استفاده از چشمک

اطلاعات پایه

با افزودن SDK چشمک به برنامه ی خود، داده های زیادی به طور پیش فرض ذخیره می شوند. همچنین هر نوع استفاده ای که توسط کاربر شما انجام می گیرد، به همراه زمان آنها و شناسای نشست ها ذخیره می شوند. همچنین تمامی نشست ها، اسکرین ها و رویدادها، برای استفاده آینده توسط چشمک به هم مرتبط شده و ضبط می شوند.

شناسای یکتا

یک شناسای گمنام ( شناسایی که اطلاعات شخصی کاربر مانند نام، شماره تلفن یا ایمیل کاربر را در بر نگیرد و در نتیجه کاربر به جهت حفظ حریم شخصیش قابل شناسایی شخصی نباشد) به گوشی کاربر تخصیص داده می شود و ضبط می گردد.

از این شناسا برای ردگیری کاربر جدید و کاربرانی که مراجعه مجدد به اپلیکیشن دارند، استفاده می شود.

آغاز و پایان نشست ها

هر آغاز و پایانی برای نشست ها ذخیره می شود. از این داده ها برای مقاصدی مانند تعداد نشست ها، طول نشست ها، فاصله ی بین نشست ها و تعداد نشست هایی که توسط کاربر انجام گرفته، استفاده می شود.

آغاز و پایان نشست ها

تحلیل خطاها

خطاهایی كه در برنامه اتفاق می افتند در چشمك ذخیره می شوند و كاربر می تواند گزارش آن خطاها را در پنل كاربری خود مشاهده كند. علاوه بر تشخیص نوع خطاها، دولوپر گزارش آن ها را با اعمال فیلترهای نوع دستگاه مورد استفاده ی كاربر، نسخه ی اپ، رزولوشن، زمان و غیره با جزییات بیشتر مشاهده كند.

دسترسی ها

در چشمك امكان تعیین نقش ها و سطوح مختلف دسترسی در گزارش های چشمک، فراهم شده است.

جزئیات گوشی همراه