راهنمای نصب

برای نصب سرویس رایگان چشمک کافیست پس از دانلود کتابخانه چشمک از سایت، آنرا در پوشه مناسب برای اپلیکیشن خود قرار دهید و در داخل برنامه خود فراخوانی کنید. برای مشاهده مطالب آموزشی٬ فریم‌ورک اپلیکیشن خود را از لیست زیر انتخاب نمایید.

ﺳﻮﺭﺱ ﮐﺪ ﭘﺮﻭﮊﻩ‌ﻫﺎﯼ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﻓﺮﯾﻤﻮﺭﮎ ﻫﺎﯼ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺭﺍ ﻣﯽ‌ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻟﯿﻨﮏ ﺩﺍﻧﻠﻮﺩ کنید.

اگر هنوز سوالی دارید با ما تماس بگیرید.

[email protected].me