سیاست‌های رفتاری

ادموب به ناشران اپلیکیشن‌ها اجازه می‌دهد که با استفاده از تبلیغات ادموب و Google از برنامه‌های خود درآمد کسب کنند. ناشرانی که می‌خواهند از پلتفرم ادموب استفاده کنند. باید از قوانین برنامه در AdSense پیروی کنند، این قوانین با موارد اضافی و استثناهایی که دارد در ادامه توضیح داده شده است. در صورت عدم رعایت این خط مشی‌ها، گوگل می‌تواند سرویس تبلیغات خود را در برنامه شما غیرفعال کرده و یا حساب ادموب شما را در هر زمانی ببندد.

موارد استثنا در خط مشی‌های AdSense

همه ناشران ادموب باید خط مشی‌های وضع‌شده توسط آن را دنبال کنند، با این حال سیاست‌های خاصی وجود دارد که بین AdSense و ادموب متفاوت است. شما می‌توانید این موارد استثنا را در ادامه مطلب بخوانید.

موارد استثنا

ادموب عملکردی به نام تازه سازی تبلیغ دارد که برای برنامه‌های موبایلی که از SDK تبلیغات موبایل Google استفاده می‌کنند، به کار برده می‌شود. این نرخ تازه سازی ممکن است روی مقادیر خارج از محدوده مشخص شده در SDK تنظیم نشود.

کلیک‌های نامعتبر و تاثیرات آن

ناشران برنامه‌ها نباید روی تبلیغات خود کلیک کنند و یا از روش‌های غیر طبیعی از جمله روش‌های دستی کلیک کردن روی تبلیغ، استفاده کنند. همچنین ناشر حق ندارد برای آزمایش کردن یک تبلیغ روی آن کلیک کند، و مجاز به این کار نیست.

لطفاً برای امتحان کردن از تبلیغات آزمایشی (در دسترس برای Android ، iOS) برای جلوگیری از ایجاد کلیک‌های نامعتبر استفاده کنید.

درباره کلیک‌ها و نمایش‌های ناقض قوانین بیشتر بیاموزید

Google با فعالیت نامعتبر بسیار جدی برخورد می‌کند، گوگل همه کلیک‌ها و نمایش‌ها را تجزیه و تحلیل می‌کند تا مشخص کند آیا ناشر از الگویی برای افزایش درآمد به صورت غیر طبیعی،  استفاده کرده است یا نه. اگر گوگل تشخیص دهد که یک حساب ادموب برای تبلیغ کنندگان ادموب خطری ایجاد می‌کند، ممکن است برای حفاظت از منافع تبلیغ کنندگان خود آن حساب را غیرفعال کند.

ناشرانی که برنامه‌های آن‌ها به دلیل فعالیت نامعتبر یا نقض خط مشی ادموب غیرفعال شده‌اند، ممکن است اجازه مشارکت در سایر روش‌های کسب درآمد Google را هم نداشته باشند. به عنوان مثال، به این معنی که اگر ناشری به دلیل فعالیت نامعتبر یا تخلف از خط مشی، یک حساب ادموب غیرفعال شده داشته باشد، دیگر نمی‌تواند از AdSense برای کسب درآمد استفاده کند و بالعکس. به همین دلیل، این ناشران ممکن است دیگر نتوانند حساب‌های جدیدی باز کنند.

اگر ناشری حساب‌ دیگری را باز کند در حالی ک حساب قبلی او غیر فعال شده، حساب جدیدی که ساخته یک حساب غیر قانونی تلقی شده، و غیرفعال می‌شود.

برای اطلاعات بیشتر درباره فعالیت‌های نامعتبر و خلاف قوانین گوگل لطفاً به مرجع سنجش کیفیت ترافیک تبلیغات گوگل مراجعه کنید.

به ناشران توصیه می‌شود انواع مختلف قالب‌های تبلیغاتی را آزمایش کنند، اما باید از سیاست‌هایی پیروی کنند، که در بخش دوم این مقاله به آن‌ها خواهیم پرداخت، برای مطالعه ادامه مقاله به این لینک مراجعه کنید.

چشمک راه‌حلی آسان و بدون درگیر شدن با خط مشی‌های ادموب جهت کسب درآمد دلاری برای ناشران برنامه و بازی‌ها. جهت کسب اطلاعات بیشتر با ایمیل [email protected] تماس بگیرید.


منبع:
https://support.google.com/admob/answer/2753860#Invalid_clicks