ادموب چه ‌مواردی را برای نمایش تبلیغات بینابینی در برنامه توصیه می‌کند؟

در این مقاله به مواردی می‌پردازیم که ادموب برای بهینه‌تر شدن نمایش تبلیغات بینابینی در برنامه‌ها توصیه کرده است. مواردی که باید در نمایش این نوع تبلیغات در بستر ادموب در نظر گرفت: تبلیغ را بین محتوای صفحات، سطوح یا مراحل برنامه نمایش دهید اگر برنامه شما یک بازی با سطوح یا مراحل مختلف است، … ادامه خواندن ادموب چه ‌مواردی را برای نمایش تبلیغات بینابینی در برنامه توصیه می‌کند؟