چگونه در ادموب یک تبلیغ بنری موثر در برنامه خود پیاده سازی کنیم؟

در این مقاله به روش‌های توصیه شده برای نمایش تبلیغات بنری به طوری که کاملا با استانداردها و سیاست‌های ادموب هماهنگ باشد می‌پردازیم. نوع نمایش و جایگاه تبلیغات از مهم‌ترین موارد برای اجرای یک تبلیغ موثر هستند.  مهم‌ترین مواردی که در اجرای تبلیغات موثر باید در نظر گرفت عبارتند از: نمایش تبلیغات بنری ادموب به … ادامه خواندن چگونه در ادموب یک تبلیغ بنری موثر در برنامه خود پیاده سازی کنیم؟